Konsultation 

Du skal altid bestille tid til konsultation. Vi har konsultation mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9.00-16.00, dog onsdag kl. 15.00-19.00 og fredag fra 9.-15.00. Vær i god tid med tidsbestilling. 

Forsinkelser vil kunne forekomme, når akutte eller uforudsete problemer opstår. 

Akut telefon 

Akuttelefonen må kun benyttes efter særlig aftale eller ved akut sygdomstilfælde. For øvrige henvendelser fx receptfornyelser, tidsbestillinger m.m. anvises patienterne til vores normale telefon eller bruge vores hjemmeside. Det er vigtigt, at du respekterer dette. Akutnummeret oplyses på telefonsvareren udenfor telefontiden, når vi er i konsultationen. 

Akuttelefon besvares kun i klinikken åbningstider.  

Telefon ej besvares i weekender, helligdage og i ferie. 

Ankomst: 

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomstterminal. Du skal altid medbringe dit sygesikringskort eller sundhedskortet appen i din smartphone, når du skal til lægen. 

Henvisninger: 
Langt de fleste problemstillinger kan klares i klinikken. Indimellem er det dog nødvendigt med en henvisning til praktiserende speciallæge, hospital, fysioterapeut eller psykolog. Hvorvidt dette er nødvendigt, beror på en faglig vurdering, som vi foretager. Som udgangspunkt kræver en henvisning personligt fremmøde i klinikken. 

Tidsbestilling og receptfornyelse: 

Tidsbestilling og receptfornyelse foretages primært via vores hjemmeside eller i telefontiden mandag-tirsdag, torsdag til fredag fra kl. 8.00 til 11.00, 14.00 til 15.00 og onsdag fra 14.00 til 16.00. 

Vær opmærksom på at der ikke kan bestilles tid til blodprøvetagning i klinikken efter kl. 14.00, da blodprøverne bliver afhentet af laboratoriet i klinikken. 

Svar på prøver: 

Når du får taget en blodprøve, urinprøve, podninger mm skal du selv kontakte klinikken for at få svar, og det aftales altid i forbindelse med prøvetagningen hvornår og hvordan du skal have svaret. Det kan ske pr telefon, mail eller ved fremmøde. Det sker, at prøvesvar går tabt, og det har vi ikke mulighed for at opdage, medmindre du selv gør opmærksom på, at du ikke har fået svaret. 

Vanedannende medicin (Beroligende medicin, sovemedicin og stærke smertestillende 

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om principper for udskrivning af recept på beroligende medicin og sovemedicin.  

  Sundhedsstyrelsen skriver: Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol. Derfor skal ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne. 

 
Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon. Det medfører, at medicinen kun udskrives ved personligt fremmøde i klinikken. Vi vil føre nøje regnskab med medicinforbruget for at sikre et troværdigt samarbejde.  

Fast forbrug af beroligende medicin og sovemedicin medfører desuden, at man som hovedregel ikke må føre bil, og fornyelse af kørekort vil derfor blive påvirket af dette.Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af denne type af medicin. Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon. 

Vi udsteder ikke recepter på Medicinsk cannabis eller fornyer recepter. 

Lægevagten 

Ved behov for akut lægehjælp i tidsrummet kl 16-08 på hverdage samt hele døgnet i weekender og helligdage kontaktes lægevagten på telefon 1813. 

Sygebesøg: 

Sygebesøg aftales i telefontiden om morgenen. Vi tager på sygebesøg, når vi skønner det er nødvendigt. Det vil ofte være hos vores ældre eller meget syge patienter. 

Betaling 

Mobilpay betaling foretrækkes, men kontanter modtages ligeledes. 

Handicap forhold: 

Klinikken er på 1. sal og der er ikke elevator. 

Kørekortattester (vigtig at vide):  

Hvis du bruger briller / kontaktlinser, skal du huske at medbringe dem, og for linsernes vedkommende skal du have mulighed for at kunne tage dem ud. Der skal laves synsundersøgelse både med og uden korrektion.  

Bemærk Ved helbredsundersøgelser såsom kørekortsattest, forsikringsattester, børneundersøgelser og graviditetsundersøgelser skal du huske at bestille tid hos lægen i god tid.