Hvis du har behov for en erklæring til brug for arbejdsgiver, rejseselskab, sundhedsforsikring eller andre instanser, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt selv skal betale for dette i klinikken. Vi tager i mod Mobilpay og kontanter. 

Udgifter til attester i henhold til overenskomst med Lægeforeningen eller “udover overenskomst” afhængig af tidsforbrug.  

Prisliste for attester og konsultationer der ikke er dækket af sygesikringen/Sundhedskortet. 

Attester: 

Attest 1, 0-10 minutter Attest 2, 15-25 minutter  Kr. 350,- Kr. 700,- 
Attest 3, 30-40 minutter  Kr. 1400,- 
Attest 4, 45-55 minutter  Kr. 2100,- 
Attest 5, 60 minutter og derover  Kr. 2800,- 
Helbredsattest til rejse +70 år  Kr. 650,- 
Motorattest, ukompliceret  Kr. 500,- 
Motorattest, kompliceret  Kr. 750,- 
Mulighedserklæring  Kr. 700,- (ikke momsbelagt) 
Rejse afbestilling pga. sygdom (FP910)  kr. 690,- 
Sikkerhedsselefritagelse, attest  Kr. 700,- 
Styrthjelmfritagelse, attest  Kr. 700,- 
Sygemelding når arbejdsgiver beder om det(som skal refundere dit udlæg) Kr. 500,- (ikke momsbelagt) 
Sygemelding, eksamen  Kr. 500,- (ikke momsbelagt) 

Øvrige attester

Helbredsattest for jernbanepersonale Kr. 1700,- (2125,-)

Helbredskontrol i forbindelse med natarbejde Kr. 1700,- (2125,-)

Private ydelser, patienter der ikke er tilmeldt sygesikring: 

Konsultation  Kr. 500,- 
Telefonkonsultation  Kr. 250,- 
Besøg  Kr. 1000,- 
Tidsforbrug, transport til besøg  Kr. 150,- pr. 15 min. 

Gruppe 2 patienter, der har sundhedskort: 

Konsultation  Kr. 290,- (ikke momsbelagt) 
Telefonkonsultation  Kr. 100,- (ikke momsbelagt) 

Aktindsigt: Efter gældende lovgivning Kr. 10,-/ark papir, dog max i alt 200,-